Nie ste dokonale upravení, kým si nenasadíte úsmev

Moje dieťa je najúžasnejšia bytosť
na svete a ja som najšťastnejšia, pretože môžem byť jeho mama.

NAPÍŠTE MI

Napísať teraz