Všeobecné Obchodné Podmienky

 

Článok I.

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len“VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti
RAC & RAC s.r.o. so sídlom Mladoboleslavská 1370/14, 90201 Pezinok, Slovenská republika,
IČO: 51781361, DIČ: 2120801716, zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č. 130022/B v zastúpení Boris Prelovský (ďalej len“fotograf“) a klienta (ďalej len“klient“) pri záväznej rezvácii fotenia.

Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom 18. júla 2018.

Klientom sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si objedná fotografické služby.

 

Článok II.

Objednanie termínu

Vaše termíny si môžete rezervovať e-mailom, na telefónnom čísle, prípadne cez sociálne siete Facebook, Instagram.

Potvrdením rezervácie na fotenie automaticky potvrdzujete prijatie týchto VOP a ich porozumenie.

V prípade nepriaznivého počasia sa fotenie v exteriéry presúva na najbližší voľný termín, ak nieje dohodnuté inak.

Objednávacia doba sa odvíja od momentálnej obsadenosti a môže byť rôzna.

 

Článok III.

Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v EUR bankovým prevodom alebo v hotovosti.

Platba za výber fotografií nad rámec balíčka sa prevádza na účet alebo platí v hotovosti.

Finálne fotografie zasielame/odovzdávame vždy až po uhradení celej čiastky.

 

Článok IV.

Výber fotografií k retuši

Užší výber fotografií vždy robíme sami a vždy v dostatočnom množstve pre možnosť výberu.

Náhľadové fotografie sú určené výhradne pre výber k retušovaniu – sú v malom rozlíšení,
opatrené vodoznakom a podľa autorského zákona č. 185/2015 Z.z. v neskoršom znení

je zakázané tieto fotografie akokoľvek ďalej upravovať alebo používať bez písomného súhlasu fotografa/autora.

Náhľady z fotenia posielame do 5 pracovných dní.

Zo zaslaných náhľadov si vyberáte fotografie, ktoré budete chcieť upraviť.

Svadobné fotografie k výberu neposielame, tieto vyberáme sami.

Fotografie upravujeme podľa svojho štýlu úprav, preto odporúčame pred objednaním termínu fotenia
prehliadnuť si naše práce.

Náhľady, ktoré posielame k osobnému výberu sú „neupravené“. Výsledná fotografia sa môže
odlišovať od náhľadu tzn. iná farebná úprava.

Nespokojnosť a nesúhlas s fotografickým štýlom a autorským pojatím fotografa
nie je dôvodom k reklamácii objednávky.

Pri reportážnych a spoločných svadobných fotografiách nie je dôvodom k reklamácií ak fotograf nezachytí
udalosť za nepredvídateľných okolností
(
napr. náhodné postavenie sa svadobných hostí do záberu fotografa).

 

Článok V.

Dodacie podmienky

Dodacia lehota objednávky je zhruba 7 – 21 dní od zaslania vášho výberu na úpravu, ak je tento výber
vami uskutočnený do 48 hodín
od nami zaslaného náhľadu na výber finálnych upravených fotografií.

Ak nieje výber na finálne spracovanie uskutočnený do 48 hodín, vyhradzujeme si upraviť dodacie
lehoty podľa momentálneho vyťaženia.

Dodacia lehota svadobných fotení je zhruba 4 – 10 týždňov.

 

Článok VI.

Archivácia fotografií

Originály fotografií tzn. raw súbory archivujeme pod dobu šesť mesiacov.

Upravené fotografie archivujeme pod dobu jedného roka.

 

Článok VII.

Darčekové poukazy

Možnosť zakúpiť darčekový poukaz na fotografovanie.

Platnosť každého poukazu je vyznačená na poukaze.

Vprípade zrušenia fototermínu zo strany klienta alebo fotografa si klient vyberá nový fototermín.
Fotograf nie je povinný pripomínať klientovi
nezrealizované fotenie ani opakovane ponúkať nové možnosti fotenia.

V prípade úplného zrušenia objednávky pred uplynutím platnosti poukazu
bude klientovi vrátených maximálne 50 % zo zaplatenej sumy.

V prípade neobjednania sa do platnosti poukazu alebo jeho straty, darčekový poukaz prepadá
bez nároku na vrátenie zaplatenej sumy.

Darčekový poukaz si môžete vyzdvihnúť osobne na adrese  M. R. Štefánika 6, 90201 Pezinok,
alebo si ho nechať poslať elektronicky. V prípade zaslania darčekového poukazu

Slovenskou poštou vám budú účtované poštové poplatky podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.

 

Článok VIII.

Zmena termínu objednávky

V prípade , že sa nemôžete zúčastniť fotografovania (zdravotné, rodinné apod. komplikácie) nás kontaktujte
min. 3 dni pred plánovaným termínom, aby sme mohli váš termín ponúknuť inému klientovi

a vám ponúknuť náhradný termín fotografovania.

Fotograf nenesie žiadnu zodpovednosť za zhoršenú náladu poprípade neúčasť na fotení.

Nemožnosť plnenia objednávky nenesie žiadna zo zúčastnených strán,
ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú sme nemohli predvídať a ktorej sme nemohli
zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti,

ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

 

Článok IX.

Úprava a retuš fotografií

Portrétne , štylizované fotografie a svadobné portréty prechádzajú pokročilou úpravou/retušou podľa
potrieb klienta a účelu použitia, po individuálnej konzultácii s klientom.

Svadobné a reportážne fotografie prechádzajú základnou úpravou a farebnou korekciou štýlu fotografa

Základná úprava obsahuje orezanie, kontrast, jas a farebné doladenie.

Pokročilou úpravou sa rozumie základná úprava pridaním hlbšej retuše pleti, zjemnenie vrások
(nie ich úplné odstránenie) a prípadne ľahké úpravy proporcií.

Vlastný vzhľad a jeho nespokojnosť s ním nie je dôvodom k reklamácií fotografií. To platí aj pre make-up.
Pokiaľ si nechávate pred fotografovaním urobiť vizáž, tak si ju dajte urobiť tak, aby ste boli spokojný.

 

Článok X.

Odovzdávanie fotografií

Fotografie klientom odovzdávame v digitálnej forme ak nie je dohodnuté inak.

Fotografie poskytované klientom sú vždy upravené/retušované vo formáte JPEG.

Neupravené fotografie nikdy klientom neposkytujeme a ani iné formáty.

 

Článok XI.

Copyright

Prečítaním týchto VOP a zároveň záväzným objednaním termínu nám
klient dáva súhlas k použitiu fotografií pre naše pracovné účely – prevažne ku zverejňovaniu
fotografií v našom portfóliu na našich webových stránkach a sociálnych sieťach.

Pokiaľ si neprajete, aby vaša fotografia bola zverejnená, je potrebné na to upozorniť pred fotografovaním.

V opačnom prípade to berieme ako súhlas so zverejnením fotografií.

Klient od zhotoviteľa dostáva súhlas len pre súkromné používanie snímok na USB/DVD/CD/elektronická
úschovňa v elektronickej a papierovej forme.
Pre ich akékoľvek verejné šírenie

v elektronickej podobe udeľuje fotograf klientom licenciu len za predpokladu,
že budú použité snímky signované menom, alebo logom fotografa
/adresár na USB/DVD/CD/elektronická úschovňa
 s názvom „WEB VERZIE“/.
Signované snímky nebude klient a ani nikto iný ďalej upravovať a ani iným spôsobom modifikovať.
V prípade komerčného verejného šírenia snímok v printovej podobe klient zabezpečí,
aby pri každej zverejnenej snímke bolo viditeľne uvedené meno fotografa.
V prípade poskytnutia fotografií tretím osobám a firmám, ktoré mali akúkoľvek
spoluúčasť na fotografovaní, je potrebný predchádzajúci písomný súhlas fotografa
/viď Autorský zákon 618/2003 Z. z./.

Vyššie uvedené ustanovenia chránia klientov a fotografa
pred možným zneužitím snímok tretími osobami.